06 - 24 53 04 25   |      gerard@deontsluiter.nl

IEP (Instituut voor Eclectische Psychologie)

Driedaagse training Motiverende Gespreksvoering: voor iedereen die in het werk effectiever én gemakkelijker wil leren motiveren en met weerstand omgaan.

www.iepdoc.nl

Psychodidact

Voor Psychodidact ben ik vier maal per jaar examinator bij de live-testing van de Europees erkende SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC). Aan het einde van het tweede jaar sluiten de studenten de module ‘Professioneel hulpverlenen – de gespreksmethodiek’ af met een live cliëntengesprek. De beoordeling richt zich op de gebieden: houding, vaardigheden en proces. Bij een voldoende resultaat mogen de studenten starten met hun stagejaar.

www.psychodidact.nl

Slachtoffer in Beeld

Training Motiverende Gespreksvoering aan bemiddelaars. De training wordt gevolgd als verdiepingstraining/deskundigheidsbevordering. Bemiddelaars gebruiken MGV als gespreksstijl bij hun slachtoffer-daderbemiddeling.

www.slachtofferinbeeld.nl

Interculturele Alliantie

Project rond identiteit, diversiteit en omgaan met verschillen. Vier eerste klassen van Helicon Groen in Eindhoven krijgen gedurende drie weken een interactief dagdeel aangeboden met o.a. een gesprek met een vluchteling, bezoek aan een moskee en oefeningen die de bewustwording rond het thema diversiteit vergroten.

www.interculturele-alliantie.nl