06 - 24 53 04 25   |      gerard@deontsluiter.nl

Teamcoaching

Ik geloof erin dat teams die goed samenwerken efficiënt en effectief zijn. Alle tijd, die gaat zitten in verborgen processen die verstoren is verloren energie. Alle tijd die niet gebruikt kan worden in de opdracht waar het team voor staat, is verloren energie. Teams die goed samenwerken zijn teams waar medewerkers graag bij willen horen, waar men positief wordt uitgedaagd elkaar te ondersteunen en waar je het beste uit jezelf en de ander kunt halen. Waar werk en iets bijdragen aan het grotere geheel, zonder moeite samen gaan. Een team waar anderen jaloers op zijn. Wie wil dat nou niet?

Het draait om thema’s als:

 • gezien en gehoord worden
 • elkaar waarderen
 • ingesleten inadequate patronen
 • kwaliteiten en valkuilen
 • onuitgesproken verwachtingen
 • geschreven en ongeschreven regels
 • feedback geven en ontvangen
 • met elkaar of over elkaar praten
 • iedereen tot zijn/haar recht laten komen
 • vooral zien wat de ander wel of wat de ander juist niet doet

Hoe ik graag werk

Na een telefonische briefing maak ik een zeer grove schets voor een programma. Vervolgens vind er een uitgebreid gesprek met de leidinggevende en -of een aantal leden van het team plaats waarin we dieper op de situatie van het team ingaan en waar ik de grove schets van het programma presenteer. Op basis van die gesprekken en de feedback die ik krijg op de schets van het programma werk ik het definitieve programma verder uit. Dat zorgt ervoor dat er uiteindelijk een programma ligt dat precies past bij de situatie van het team op dat moment. Dat kan een programma zijn voor een of meerdere dagdelen. Deze dagdelen kunnen in overleg aan elkaar gekoppeld, of juist met enige tijd ertussen plaatsvinden.

Tijdens de teamcoaching maak ik gebruik van allerlei actieve en interactieve werkvormen. Het liefst gebruik ik daarbij de context van het werk. Door actief samen te werken wordt de dynamiek van het team vanzelf duidelijk en kunnen we samen kijken naar waar men tevreden over is en waar verander wensen liggen. Vervolgens kijken we hoe het team de wensen die op tafel liggen wil aanpakken en welke acties daarbij en door wie, genomen moeten worden. Zo worden de eerste stappen gezet.

Stappen op weg naar:

 • echt luisteren naar elkaar
 • elkaar werkelijk zien
 • waardering voor de bijdrage van de ander hebben
 • weten van elkaars kracht en waar elkaar aan te vullen
 • verwachtingen die reëel en helder zijn
 • elkaar inhoudelijk feedback geven om samen te groeien
 • met elkaar de klus klaren op een prettige manier
 • iedereen tot zijn/haar recht laten komen
 • flow creëren en vasthouden
 • samenwerken in optima forma

Technieken die ik inzet vinden hun oorsprong in o.a. Motiverende Gespreksvoering, Neuro Linguïstisch Programmeren, Cognitieve Gedragstraining, Acceptatie en Commitment Therapie en Oplossingsgericht Werken.

 

Reacties van klanten

“Ik ben zeer tevreden over het verloop van de teambijeenkomst gisteren. De voorstellen die gedaan zijn, worden sinds vandaag op komische wijze gehanteerd en een ieder blijft daarbij dicht bij zichzelf staan. Ik vond de vorm waarop wij dit gisteren bereikt hebben erg prettig en jouw rol daarin heb ik zeer gewaardeerd.
Nogmaals mijn complimenten. Er is weer hoop gecreëerd bij mij… ”
Marcella, medewerker

“Gerard is als trainer in staat erg goed te luisteren in de voorbereiding en daarmee aansluiting te vinden bij de opdrachtgever. Aansluiting vinden betekent niet dat hij altijd zegt wat prettig is te horen. Hij zal zeggen wat goed is, ten behoeve van het
resultaat. Als trainer geeft hij energie en is hij creatief in het vinden van vormen die werken en in het vinden van een toon die maakt dat mensen werkelijk horen.”
Rob, teamleider

“Gerard weet de vraag voor je team om te zetten naar de juiste doelstelling en werkvorm. Hij is integer in zijn houding naar alle partners, zijn feedback is makkelijk tot je te nemen. Er ontgaat hem niets, hij durft zijn vinger ‘op de zere plek’ te leggen. Daarbij houdt hij in het oog dat mensen ook de volgende dag weer samenwerken. Voor mij is erg belangrijk dat hij goed kan relativeren met de juiste dosis humor”
Mignon, clustermanager

“Wat steekwoorden over de dag en over jou: Goede teamdag, respectvol, aandacht voor iedereen in de groep. Positief ingesteld, denken in mogelijkheden, daar houd ik van! Goede afwisseling van serieus naar een grapje, iets luchtigs tussendoor met een kleine opdracht/ bijvoorbeeld op een rij staan en team laten zoeken hoe lang iemand in dienst is.”
Manon, medewerker

“Beste Gerard – Jij bent voor mij: een zeer betrokken en betrouwbare man, prettig en toegankelijk, altijd goed gekleed, flexibel en heerlijk optimistisch van karakter!Iemand die mij serieus neemt én een luisterend oor biedt –  Goodluck!” 
Sylia, adviseur

“Gerard weet met zijn positieve energie en gevoel voor humor een team met elkaar te verbinden.”
Anne, adviseur

“Ik heb Gerard in verschillende trainingen meegemaakt (MI trainingen, teambuildingstrainingen). Hij is secuur in de voorbereiding van een training en is in staat moeilijke thema’s op een ludieke manier aan de kaak te stellen. Hij zet op een trainingsdag verschillende werkvormen in waardoor je betrokken blijft en actief kan deelnemen. Gerard is enorm enthousiast en weet je in dit enthousiasme mee te nemen. Hij heeft humor, kan goed relativeren en weet daarnaast een veilige sfeer te creëren waardoor je de vrijheid en behoefte voelt op tafel te leggen waar je mee zit.” 
Tielke, werkbegeleider