06 - 24 53 04 25   |      gerard@deontsluiter.nl
“Mensen worden in het algemeen eerder overtuigd door de redenen die ze zelf hebben ontdekt en opgesomd, dan door de redenen die door anderen zijn opgesomd.”
Blaise Pascal, 17e eeuw.
 

Training Motiverende Gespreksvoering (MGV)

Als professional kun je er heel gemakkelijk voor zorgen dat de motivatie bij de ander afneemt en weerstand groeit! Het recept daarvoor is: waarschuwen, ongevraagd advies geven, veroordelen, confronteren, overtuigen, niet luisteren en vooral je eigen ideeën op de voorgrond zetten, enz. Het vermijden van deze items lijkt zo gemakkelijk. We weten echter dat iedereen ze toch gebruikt als: we gepassioneerd zijn, de ander graag willen helpen, de tijd die we hebben beperkt is, we voor snel resultaat gaan, we onze oplossingen als de oplossing voor de ander zien enz. Echte valkuilen dus.

MGV is een gespreksstijl die de intrinsieke motivatie vergroot

Gelukkig kun je motivatie ook versterken. Dit kun je doen door onder andere: open vragen te stellen, echt te luisteren, reflecteren, verandertaal uit te lokken, empathisch te zijn, te focussen op waar de ander aan toe is in zijn/haar veranderproces.

Door MGV toe te passen en samen te werken met de ander, kunnen professionals de veranderbereidheid vergroten.

Wetenschappelijk onderzoek

Er is en wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar de werkende elementen van MGV.

Vanuit (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat motiverende gespreksvoering effectief is. De stijl is goed aan te leren, waarbij het belangrijk is te weten dat een losse training alleen niet voldoende is om tot borging te komen. MGV lijkt zo gemakkelijk. De gespreksstijl aantoonbaar gebruiken als professional blijkt echter best lastig. Om de stijl effectief toe te kunnen passen zijn verdiepingstrainingen en reflectie en feedback op gevoerde gesprekken erg belangrijk.

Training

Tijdens de 3-daagse training komen onder andere aan bod:

  • wat is motiverende gespreksvoering
  • 4 processen tijdens een gesprek
  • verschillende gesprekstechnieken, waaronder het ontlokken van verandertaal
  • ambivalentie
  • weerstand

Ik houd van afwisselende trainingen waarbij filmpjes, theorie en oefeningen elkaar in flink tempo opvolgen. Deelnemers kunnen na het volgen van de training direct beginnen met het toepassen van MGV. Bij voorkeur vinden de eerste twee trainingsdagen kort na elkaar plaats, wellicht zelfs op twee aaneengesloten dagen en vindt de derde dag een aantal weken later plaats. Dit geeft de deelnemers de kans om MGV in de praktijk te oefenen. De derde dag zal dan ook in het teken staan van de ervaringen opgedaan in de tussenliggende periode. Met elkaar reflecteren we op wat goed is gegaan en kijken we naar wat beter kan en hoe. Uiteraard aangevuld met nog meer passende oefeningen en theorie die de reeds opgedane ervaringen versterken en borgen.

Na de driedaagse basistraining kunnen desgewenst dagdelen aangeboden worden met het karakter van opfrissen en verdiepen. Daarnaast blijkt vanuit onderzoek dat ook het aanbieden van videocoaching een effectief middel is om MGV echt blijvend te implementeren in de nieuwe manier van werken.

Trouwens hoe zit het nou met MGV of MI?

Met de termen Motiverende Gespreksvoering (MGV) en Motivational Interviewing (MI) wordt exact dezelfde gespreksstijl bedoeld. Ik gebruik bij voorkeur de Nederlandse term. Dit omdat de Engelse term verwarring kan geven door het woord Interviewing dat wij in Nederland anders duiden dan hoe de term in het Engels wordt bedoeld.

Als trainer ben ik in 2007 na het volgen van de internationale TNT (Training New Trainers) aangesloten bij MINT Inc. De vereniging van internationaal opgeleide MI trainers. Daarnaast ben ik sinds de oprichting lid van de Nederlandse vereniging voor MI trainers MINTned.

Interesse in een training? Stuur me een berichtje via het contactformulier. Dan neem ik telefonisch contact met je op om informatie uit te wisselen, zodat ik een offerte op maat kan maken.

Zie voor meer uitleg en achtergrond informatie de websites van beide genoemde verenigingen: 

Reacties van klanten

“Dankzij de trainingen van Gerard sta ik met meer kwaliteit in mijn vak, kan ik beter aansturen op gewenste situaties en mij meer comfortabel voelen in mijn rol als zorgcoördinator. Niet alleen de inhoud van de trainingen is zeer de moeite waard, juist ook de manier waarop Gerard je meeneemt in de trainingsdagen boeien mij.
Hoe gaat hij om met vragen uit de groep, hoe maakt hij gebruik van de groep opdat de groep datgene kan halen wat nodig is etc.
Een zeer deskundig man die het trainerschap heel gemakkelijk laat lijken! ”
Janneke, zorgcoördinator

“Als ik aan Gerard denk krijg ik energie en krijg ik inspiratie. Gerard is enorm enthousiasmerend, hij kan goed verbindingen leggen en heeft een heldere stijl van communiceren. Hij weet feedback op een elegante manier over te brengen en als hij naar mij kijkt, heb ik het idee dat er echt iemand naar mij luistert.”
Esther, teamleider

“Ik heb Gerard leren kennen via de LdH academie. Wat ik zag was een vriendelijke man met humor en enthousiasme.
Wanneer hij voor de groep staat luistert de groep aandachtig. Wat ik heel prettig vind is dat hij naast vriendelijk ook eerlijk is. Je hebt echt wat aan zijn feedback.
Hij observeert en geeft dit terug. Daarnaast zie ik dat creatief denken, soms net wat buiten de lijntjes een thema is. Dit zorgt er ook voor dat hij waarschijnlijk het beste functioneert wanneer hij mee kan denken met het proces en eind resultaat.
Wat ik erg leuk en herkenbaar vind is de passie voor het acteren en een rol neerzetten.”
Judith, gezinscoach en trainer

“De afgelopen 2,5 jaar heb ik regelmatig trainingen van Gerard mogen ontvangen. Ik heb hem leren kennen als iemand die zeer professioneel is, kennis van zaken heeft, goed aansluit bij de leerbehoefte van de deelnemers en er een geweldige dag van weet te maken. Je gaat met een voldaan en tevreden gevoel naar huis. Daarnaast kan hij goed toneelspelen met de nodige humor, wat erg leuk en fijn is voor de rollenspelen. Ik heb hem leren kennen als iemand die professioneel is in zijn vak, veel ervaring heeft, een collega die met je wil meedenken als je het vraagt, luistert, attent is, goed grenzen aan kan geven, kortom een fijne collega. Ik ga hem missen.” 
Aleid, opleidingscoördinator en trainer

“Gerard is een gedreven trainer.
Hij is daadkrachtig, flexibel, zeer deskundig en gepassioneerd.
Hij heeft oog voor zowel het individu als voor de groep in zijn geheel.
Zijn humor, tempo, creativiteit en energie zorgen ervoor dat de training niet alleen leerzaam is, maar ook energiek en onderhoudend.
De verschillende creatieve werkvormen zorgen voor een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Een voorrecht om mee samen te hebben gewerkt.”
Dagmar, gedragstrainer